SunRice | SunRice Doongara Low GI White Rice | Rice for Restaurants | SunRice
Doongara Low Gi 10Kg Png Transparent

SunWhite Doongara低糖精米

“Doongara”是澳大利亚特有的长粒米品种。它兼具您喜欢的大米的特性及纯天然低升糖指数食物的各种益处,可以更缓慢地释放能量。Doongara大米的升糖指数(GI)为54,因而被归类为低升糖指数食品,是替代其他大米的理想选择。煮熟之后,颗粒松散、紧致,口感清爽。

纯天然低升糖指数(GI=54)

保持更长时间的饱腹感

无谷蛋白

100%澳大利亚种植